Khi nào nên xét nghiệm HLA-B27 ?

Khi nào nên xét nghiệm HLA-B27 ?

Xét nghiệm HLA-B27 là xét nghiệm xác định kháng nguyên bạch cầu người B27 (HLA-B27) trên bề mặt tế bào hỗ trợ đánh giá khả năng bạn bị rối loạn tự miễn liên quan đến sự hiện diện của HLA-B27.