Xoa bóp bấm huyệt là kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng thuộc ngành y học phục hồi

Lưu ý quan trọng trong bấm huyệt chữa bệnh

Xoa bóp bấm huyệt là phương pháp chữa bệnh hiệu quả nhưng bấm huyệt không đúng cách thì bệnh chữa không hiệu quả, thậm chí có thể gây ra biến chứng nguy hiểm.