Điều trị thoát vị đĩa đệm có nên ngồi thiền?

Hiện có nhiều người tìm đến giải pháp điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp ngồi thiền nhưng vẫn không gạt bỏ được suy nghĩ: “thoát vị đĩa đệm có nên ngồi thiền?”