Chăm sóc và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn

Chăm sóc bản thân trong những ngày đèn đỏ

Trong những ngày đèn đỏ, cơ thể phụ nữ gặp khá nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy cần làm gì để chăm sóc bản thân mỗi khi đến chu kì kinh nguyệt?