Hệ tiêu hóa gồm miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Khi 1 bộ phận tổn thương đó chính là lúc mắc bệnh đường tiêu hóa.