Đau dây thần kinh tọa, liệt dây thần kinh số 7, đau dây thần kinh số 5, zona thần kinh…