Đau dạ dày hay đau bao tử là tình trạng đau liên quan đến viêm hay loét dạ dày như viêm dạ dày,viêm tá tràng, loét tá tràng, viêm hang vị, loét hang vị…