Y học Cổ truyền không có bệnh danh huyết áp cao nên YHCT mô tả trong phạm trù trúng phong, huyền vậng, đầu thống, can phong, can dương, can hoả vượng.